Не съм получил фактура/ касов бон

Ние издаваме само електронна фактура, която можеш да изтеглиш от  профила си, в менюто под  "Моите фактури ". Касова бележка ние не издаваме, това е задължение на куриерската служба на която плащате в брой при наложен платеж при доставката на продукта. 

За направеното от клиента плащане куриерската фирма издава Разписка за пощенски превод или служебен бон на стойността на дължимата сума. За осчетоводяване на покупката е необходимо да запазите ел. фактура заедно с разписката от куриерската служба. 

Тази информация беше полезна за42 от 35 човека.

Въпроси от тази категория