Полученият продукт не съответства на информацията намираща се на продуктовата страница на сайта. Какво да направя?

Ако полученият продукт не е със същите характеристики които са описани на сайта, моля свържи се с нас незабавно! Моля изпрати ни кода на продукта, характеристиките които не съответстват, и номера на поръчката.

Тази информация беше полезна за36 от 27 човека.

Въпроси от тази категория