Полученият продукт не съответства на информацията, намираща се на продуктовата страница на сайта. Какво да направя?

Ако полученият продукт не е със същите характеристики, които са описани на сайта, моля, свържи се с нас незабавно! Моля, изпрати ни кода на продукта, характеристиките, които не съответстват, и номера на поръчката.

Тази информация беше полезна за38 от 29 човека.

Въпроси от тази категория