Ще получа ли касова бележка при плащане с наложен платеж?

Съгласно Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. Чл.3.(1) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка, освен когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор.

Следователно, за плащанията с наложен платеж чрез пощенски паричен превод не е задължително да се издава фискална касова бележка от фискално устройство. За направеното от клиента плащане куриерската филма Еконт (лицензиран пощенски оператор) издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

При наложен платеж, Вие плащате на куриер при доставка и получавате от куриера разписка за пощенски паричен превод. За осчетоводяване на покупката е необходимо да запазите ел. фактура (която ще можете да изтеглите от профила си) заедно с разписката от куриерската служба. 

Тази информация беше полезна за76 от 67 човека.

Въпроси от тази категория