Трябва ми корекция на вече издадена фактура, как да постъпя?


Можем да коригираме издадената фактура само въз основа на оригиналната фактура,  до 15 дни от нейното издаване.

Промяната на типа фактура (с или без начислен ДДС) не е възможна! 

Благодарим Ви за разбирането!

Тази информация беше полезна за18 от 11 човека.

Въпроси от тази категория