Трябва ми корекция на вече издадена фактура, как даа постъпя?


Можем да коригираме издадената фактура само въз основа на оригиналната фактура,  до 15 дни от нейното издаване.

Промяната на типа фактура (с или без начислен ДДС) не е възможна! 

Благодарим ви, за разбирането!

Тази информация беше полезна за13 от 9 човека.

Въпроси от тази категория