sikertelen-fizetes-bg

 

Липса на силна идентификация на клиента

Директивата PSD2 на Европейския съюз влиза в сила на 1 януари 2021 г., която предвижда, електронните плащания и банковите операции да могат да бъдат разрешени само след така наречената силна идентификация на клиента (SCA). Новата директива, чиято основна цел е да защити потребителите, работи на принципа, че доставчикът на финансови услуги (напр. Банка), одобряващ плащането (използвайки поне два от трите налични типа идентификация), ясно идентифицира лицето, иницииращо плащането или банковата транзакция. Можеш да активираш надеждно удостоверяване на клиента, както се изисква от банката, издала картата. Свържи се с банката си за повече информация.

Въведени са неправилни данни

Провери дали данните са верни. Възможно е кодът за потвърждение, получен в SMS или данните на картата да са въведени неправилно или да си въвел изтекли данни, така че плащането не може да бъде извършено.

Банката отказа плащането

Най-честата причина за неуспешно плащане е, че твоята банка е отхвърлила искането за плащане по някаква причина. Провери дали си въвел правилно данните си,и дали си се идентифицирал по време на надеждно удостоверяване на клиента. Възможно е да нямаш валидно салдо на картата си или си надвишил зададения лимит. Свържи се с банката си за повече информация относно лимитите.

Недостиг на интернет или ограничение във времето

Възможно е интернета временно да бъде прекъснат или да си превишили срока, определен от вашата банка. Провери присъствието си в интернет и стартирай процеса отново.

Проблем с браузъра

Някои антивирусни или защитни стени; отхвърлянето на изскачащ прозорец може да повлияе на плащането с карта. Прегледай настройките на твоето устройство и активирай изскачащите прозорци.

Друго:

Ако продължаваш да имаш проблеми с плащането, моля, свържи се с банката си, за да провериш дали грешката не е причинена от проблем с твоята сметка. Моля, опитай покупката си отново след няколко часа или избери друг начин на плащане.