szolgáltatás

Гаранционно и сервизно обслужване

на продукти закупени от Extreme Digital

 

При получаване на пратката, уверете се, че пакета няма щети причинени от транспортирането. Вие имате право да отворите опаковката и да проверите продукта в присъствие на куриера, преди да платите за доставката!

Ако при получаване на стоката тя е с нарушена или разкъсана опаковка, поради неправилно транспортиране, или има липси, моля изискайте от куриера протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й.

 

В случай, че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията за физическа/механична повреда, причинена от лошо транспортиране, може да се счете за недействителна и няма да бъде уважена.

 

В случай на видима повреда, моля откажете да приемете стоката и незабавно се свържете с нас!

 

Какво трябва да направя ако забележа дефект?

Моля, винаги се възползвайте от своето право за преглед и тест на място до 15 минути, още преди плащането! Ако на своя отговорност приемете пратка с нарушена опаковка, моля изискайте констативен протокол от куриера и се свържете незабавно с нас за съдействие!  Внимание!  Ако не бъде изготвен протокол за щети/констативен протокол в присъствието на куриера при получаването на пратката, се губи възможността за подаване на оплакване за установени щети при доставката.

 • Ако сте получили продукта в цялостна и здрава опаковка, но с физическа повреда, моля да ни уведомите в писмен вид до 24 часа, като приложите снимки на опаковката и повреденият продукт. 
 • Рекламации относно фабричен дефект на продукта приемаме до 72 часа! И в двата случая (при спазени срокове), ще вземем обратно повреденият продукт за наша сметка и ще Ви възстановим заплатената за него стойност!

 

Всички стоки, предлагани в електронния магазин Extreme Digital,  са с минимален гаранционен срок от 2 години! Гаранцията при определени продукти може да бъде и по-дълга, ако те разполагат с по-дълга гаранция, осигурена от производителя.

 

Ако закупен от нас продукт се развали, обърнете се към нас за съдействие! Моля, запазете ел. фактура, тя ще е необходима за гаранционното обслужване.

Гаранционното обслужване за всички продукти, предлагани от нас, се поема от Extreme Digital. Вие нямате никакви грижи и задължения, освен да ни информирате. Ние ще поръчаме куриер, който ще се свърже с Вас и ще вземе дефектният продукт от Вас, който ще се транпортира обратно до централния ни склад и сервиз в Будапеща, Унгария. От там, след предварителна диагностика, ще бъде препратен в съответния оторизиран сервиз на марката за поправка. Гаранционната поправка се изпълнява в срок от максимум 30 календарни дни. Ако в този срок продуктът не може да бъде поправен, сумата за закупения продукт ще Ви бъде възстановена. Поправеният продукт ще бъде доставен обратно до Вас с куриер. Всички разходи, включително и транспортните разходи са за наша сметка.

Някои от предлаганите марки имат международна или европейска гаранция от производителя (Напр. LG, Apple) Тези продукти могат да бъдат сервизирани и в България, в най-близкия до Вашето населено място оторизиран сервиз на марката. За даден оторизиран сервиз в България,  моля информирайте се директно от сайта на производителя.

За сервизиране в Унгария е необходимо само копие от ел. фактура, издадена от Extreme Digital. За сервизиране в България при продукти, които имат международна гаранция, е необходимо валидна гаранция на производителя, която се намира обикновено от външната страна на опаковката/кутията, в която е доставен продукта.

 

Продуктът се развали, как да постъпя за да бъде поправен?

1. Уверете се, че устройството наистина е повредено!

 • Проверете захранващия кабел
 • Изключете и включете отново
 • Уверете се, че устройството се употребява правилно.

 

2. Подгответе необходимите документи!

 • Копие от фактура или гаранционна карта издадена от търговеца, Extreme Digital (за сервизиране на всички  продукти в Унгария)
 • Копие от фактура и международна гаранционна карта от производителя (за сервизиране в България)

 

Ако устройтвото, което има международна гаранция от производителя не работи, свържете се директно с най-близкия до Вас оторизиран сервизен център на марката!
Ако закупеният продукт не може да бъде сервизиран в България,  свържете се с нас, за да вземем от Вас продуктът и да го изпратим в оторизирания сервиз на марката в Унгария. В този случай, опаковайте много добре продукта, за да го защитите от евентуални механични/физически повреди по време на обратния транспорт, защото при наличие на такива,  гаранцията автоматично се отхвърля! Mоля направете няколко снимки на продукта и на опаковката, преди да предадете пратката на куриер.

  

Колко време ще отнеме поправката?

Времетраенето на поправката зависи от конкретния продукт и сложността на проблема. Поправката във всички случаи се извършва от оторизиран сервиз. Ако сте изпратили продукта при нас в Унгария, времето се удължава с толкова, колкото трае транспортирането от България до склада ни в Будапеща, и препращането на продукта от там до оторизирания сервиз на марката, където ще бъде поправен и обратното транспортиране до България. Поправката се извършва в рамките на максимум 30 календарни дни.

В случай, че сервизът открие механична/физичека повреда и установи, че повредата е причинена от външно влияние, вирус, нелегален софтуер или от неправилна употреба на устройството, гаранцията автоматично се отхвърля и продуктът се връща на клиента без поправка. Информация за поправката на продукта искайте винаги там, където сте оставили продукта.

 

ЗА ГАРАНЦИОННАТА КАРТА и гаранционния период

 

Гаранцията се признава само срещу  валиден платежен документ (ел. фактура) или валидна гаранционна карта. Моля, запазете оригиналната опаковка на продукта и всички аксесоари към него. Няма възможност за възстановяване на изгубени гаранционни карти. Поправени, непопълнени и повредени или подправени гаранционни карти се считат за невалидни. 

  

Всички продукти, предлагани от нашия сайт, разполагат с условия за гаранция, като задължитения гаранционен срок е 24 месеца. Гаранционният срок започва да тече от деня на покупката.

Гаранционният срок спира да тече през времето, през което продукта е приет за поправка  и не може да се използва по предназначение. Освен ако повредата не а хардуерна, а е причинена от неправилно ползване, софтуерен вирус. При замяна на продукта или част от него, гаранционният срок започва да тече от начало за новия продукт или отделната сменена част.

 

Гаранцията не обхваща щети, причинени на продукта в резултат на:

 • Повреди, причинени от неправилно транспортиране, механични повреди (падане, удар и т.н.), повреди в следствие на кабелни прекъсвания, токови удари или природни бедствия (напр.светкавици, схвръхнапрежение).
 • Повреди, причинени от неправилна употреба, неспазване на инструкциите в наръчника за употреба.
 • Неправилно съхранение,  употреба  не по предназначение и дефект в следствие на естественото износване на продукта.
 • Повреда на продукта, причинена от неправилно инсталирани и нелицензирани софтуери или вируси.
 • Неправилно пускане в експлоатация на продукта (освен ако то е извършено от търговеца или негов служител или ако то е   резултат от грешно описание в наръчника към продукта.)

 

Контакти на централния сервиз на Extreme Digital:

1044 Будапеща, улица Езред 1-3 (Сграда C2)
Работно време: от понеделник до петък между 11.00-18.00 часа. 
Телефон: +359-2-437-2466 | [email protected]