szolgáltatás

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите Общи условия регламентират правата и задълженията на Екстрим Диджитъл ЗАД (Extreme Digital Zrt.-наричан по-долу: Продавачът) и потребителите (наричани по-долу: Клиенти) използващи информационните и търговски услуги на Сайта www.edigital.bg, предлагани от Продавачът. (Продавач и Клиент по-долу наричани заедно: Страните.)

Общите условия се отнасят за всички правни сделки и услуги, които се провеждат чрез уебсайта www.edigital.bg, независимо от това дали тяхното изпълнение е извършено от Унгария или чужбина, от Продавачът или негов посредник.

 • Име на фирмата: Екстрим Диджитъл ЗАД (Extreme Digital Zrt.)
 • Седалище и адрес: Унгария, гр.Будапеща, 1033, ул.Сентендреи. 89-95. сграда X.
 • Отдел обслужващ клиенти: виж: 1.7
 • Телефон: + 359-2-437-2466 (всеки делничен ден от 11:00 до 18:00 часа)
 • Email адрес: [email protected]
 • Фирмена регистрация: Cg. 01-10-045869
 • Фирмата е регистрирана: Будапещенски Градски Съд
 • Унгарски данъчен номер: 14174179-2-44 и идентификационен номер по ДДС в България: BG 3075766199

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ДОГОВОР МЕЖДУ СТРАНИТЕ 

1.1. Общите условия се отнасят за всички онези е-търговски услуги, които се реализират в онлайн магазина (наричан по-долу: Extreme Digital Online магазин) чрез уебсайта www.edigital.bg (наричан по-долу: Сайт). Общите условия са валидни също така за всички търговски сделки, които се осъществяват между Страните включени в настоящия договор. Пазаруването в онлайн магазина на Extreme Digital е регулирано от унгарския закон от 2001. г. CVIII("Elkertv.") отнасящ се за въпросите свързани с електронните търговски услуги и услуги, свързани с информационното общество.

1.2. Пазаруването в онлайн магазина на Extreme Digital е възможно с подадена по електронен път поръчка по начин, описан в Общите условия.

1.3. начителна част от услугите на онлайн магазина Extreme Digital са достъпни за всички потребители, без регистрация. Ползването на някои услуги обаче изискват регистрация, на която всеки има право, според формулираното в Общите условия.

1.4. начителна част от услугите на онлайн магазина Extreme Digital са достъпни за всички потребители, без регистрация. Ползването на някои услуги обаче изискват регистрация, на която всеки има право, според формулираното в Общите условия.

1.5. Продавачът не се подлага на разпоредбите на различни кодекси за поведение.

1.7. Отдел обслужващ клиенти : Extreme Digital Zrt.

Адрес на отдел обслужващ клиенти: Унгария, гр.Будапеща,ул. Сентендреи 89-95. (1033, Budapest, Szentendrei út 89-95.)
Работно време: (през работни дни: от 11.00 до 18.00 часа)
Телефон: + 359-2-437-2466

Електронна поща: www.edigital.bg
E-mail: [email protected]

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ

2.1. Регистрацията се състои от две части и се реализира чрез попълване на данните в менюто на главната страница, в подточка регистрация. Първата част се състои от попълване на предварителен формуляр с данни (потребителско име, валиден имейл адрес и парола по избор), след което потвърждавайки регистрацията чрез кликване върху автоматично генерирания линк, изпратен в имейл следва един по-подробен формуляр за попълване на лични данни. Този втори формуляр може и допълнително да се попълни, след вече направена поръчка. С регистрацията Клиентът приема Общите условия и декларацията за поверителност на личните данни.

2.2. Продавачът не носи отговорност за закъснения на доставката, или други проблеми, произтичащи от неточни или неправилно дадени данни от страна на Клиента. Продавачът не носи отговорност за вреди, произтичащи от забравена парола, или парола, която е станала достъпна за неоторизирани лица, извън грешката на Продавача. Всяка регистрация се разглежда като самостоятелно правно лице. За промяна на вече въведени данни има възможност след логиране си на сайта, кликвайки на линка за лични настройки и влизайки в менюто за промяна на личните данни.Тези промени може да засегнат и данните на активните поръчки. Продавачът не носи отговорност за грешки и проблеми, произтичащи от смяна на данните от страна на Клиента.

 

2.3. ИЗТРИВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ /ПРОФИЛ В САЙТА  

 

2.3.1. Клиентът има право по всяко време да изтрие своя профил, като изпрати имейл на [email protected] Продавачът е длъжен след получаването на е-майла в най-кратък срок да изтрие регистрацията на клиента от системата. С изтриването на профила, личните данни на клиента се премахват от системата, с изключение на данни свързани с предишни реализирани поръчки и покупко-продажни документи. Веднъж премахнати данни, не могат да бъдат възстановени.

 

2.3.2. Клиентът е отговорен за поддържане на конфиденциалността на потребителското име и особено на паролата и е изцяло отговорен за всички дейности, които се извършват с неговото потребителско име и парола. В случай, че Клиентът разбере за неоторизирано ползване на неговата парола, незабавно трябва да я смени и да уведоми Продавача за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола, както и за всяко друго нарушаване на сигурността.

 

2.3.3. Клиентът е съгласен да актуализира дадените при регистрация лични данни, за да се гарантира тяхната пълност и достоверност. 
 

3. ПОРЪЧКА

3.1. Важните свойства, характеристики, инструкции за ползване на продуктите, които се предлагат за продажба се намират на информационната страница на самите продукти, като действителните подробни характеристики се намират в ръководството към продукта. В случай, че продуктът е с по-добри, по-благоприятни свойства от характеристиките, написани в уебсайта или в указанията, то тогава се смята, че Продавачът е изпълнил задълженията си по договора. Преди покупката ако имате въпроси във връзка с даден продукт, свържете се с нашия отдел обслужващ клиенти. Продаваните от нас продукти - когато това се изисква по закон – съдържат упътване за ползване. В случай, че не получите упътване към доставения продукт, моля -преди неговата употреба – да се свържете с нас и ще Ви го изпратим допълнително. Ако освен информацията, която се намира на уеб сайта имате нужда от допълнителна информация относно материала, качеството, основна характеристика, начин на употреба на даден продукт, моля свържете се с нашия отдел обслужващ клиенти, адреса и телефона на който ще намерите под точка 1.5.


3.2. Общата крайна цена винаги е показана до избрания продукт, която, освен ако не е посочено друго, вече съдържа данъка върху добавената стойност (ДДС). Общата крайна цена на стоките не включва разходите за доставката.

3.3. Продавачът запазва правото си да променя цените на продуктите, като aктуализацията влиза в сила от момента на публикуването ѝ в сайта. Измененията в цената не засягат единствено вече заплатените продукти.

3.4. Ако въпреки грижите от страна на Продавача се появи грешна цена на уеб страницата, особено в случай, когато е очевидно, че цената е много по-различна от общоприетатата или оценена стойност или се появява 0 или 1 като цена на продукта, дължаща се на грешка в системата, в този случай Продавачът не е длъжен да достави продукта на грешната цена. Продавачът може да предложи доставка на продукта на нова, вярна цена, въз основа на тази информация Клиентът от своя страна може да се откаже от поръчката.

3.5. Продавачът приема поръчка само от регистриран Клиент и само при положение,че са попълнени всички задължителни полета за регистриране на поръчката в сайта. (Ако Клиентът пропусне да попълни или грешно попълни някое поле, ще получи съобщение за грешка от Продавача.) Продавачът не носи отговорност за грешки и проблеми, произтичащи от неправилно или невярно попълнени данни от страна на Клиента. Всички изображения, поместени на сайта са само илюстрация и имат за цел да създадат известна представа за продукта, а не да го представят точно. Продавачът не поема отговорност за такъв вид несъответствия.

За да направите поръчка първо трябва да се регистрирате и влезете в сайта на онлайн магазина Extreme Digital като използвате Кошницата. Кликвайки на избрания от вас продукт се отваря страница с подробна информация за продукта, където с помощта на линка можете да сложите продукта в Кошницата. За да промените съдържанието на кошницата, кликнете върху линка „Кошница”, и можете да промените или изтриете съдържанието. След като съдържанието на кошницата е окончателно, изберете „Начин на плащане”. За да можете да изберете начин на плащане, трябва да сте логнат в сайта. Можете да се логнете и чрез своя профил във Фейсбук или Google. След като сте избрали начин на плащане и адрес на фактуриране и доставка, натиснете бутона „Продължи за проверка на данните”, където можете да проверите отново данните на вашата поръчка, да промените адрес на доставка и фактуриране, да изберете начин на плащане и доставка или да напишете забележка към поръчката. Кликвайки на бутона „Обратно” можете да промените съдържанието на кошницата и други данни по поръчката. За да изпратите вашата поръчка кликнете на бутон „Изпрати поръчка ”. С натискането на този бутон Вие поемате задължението да платите стойността на поръчания продукт.

 

4. ПОПРАВКА НА ГРЕШНИ ДАННИ

4.1. Клиентът може да поправи, да промени своите данни и данни свързани с поръчката по всяко време на оформянето на поръчката до нейното изпращане (Напр. Премахване на продукт от кошницата с натискане на бутона „Премахни”).

 

5. ПОТВЪРЖДЕНИЕ

5.1. Изпратената от Клиента поръчка се потвърждава автоматично от Продавача в срок от 48 часа. Потвърждаващият имейл съдържа всички данни на поръчката - номер на поръчката, начин на плащане, адрес за доставка и фактуриране, дата на поръчката и детайли относно поръчаните продукти, като цена, количество, цена за доставката и общо, крайна цена.Този имейл за потвърждение служи за информация на Клиента, че поръчката е приета от Продавача.

5.2. Продавачът в този имейл за потвръждение информира Клиента за приетата поръчка и за това, че споразумението е сключено, тоест с този имейл се установява валиден договор между Страните.

5.3. Клиентът се освобождава от задълженията си, свързани с изпратена поръчка в случай, че Продавачът не потвърди поръчката в рамките на 48 часа.

5.4. Ако Клиентът забележи грешка в потвърждаващия имейл, в рамките на 1 ден има възможност да се свърже с Продавача и да коригира грешката, с цел да се избегнат изпълнения на грешни поръчки.

5.5. Изпратената поръчка се счита за сключен електронен договор. Съответните закони са V.закон от Гражданския Процесуален Кодекс от 2013г. и CVIII. закон от 2001 г. уреждащ електронните търговски услуги и услугите свързани с информационното общество. Договорът спазва регламентите на Правителството 45/2014 (II.26.) за договори сключени между Потребител(Клиент) и Фирма(Продавач) и се основава също така на правата на потребителите приети в директивата на Европейския парламент и Съвета (2011/83/EU).

 

6. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

6.1. Продавачът превозва поръчания продукт до адрес даден от Клиента чрез куриерска служба. Цените за доставката са посочени в сайта. Над сумата, посочена в сайта за безплатно транспортиране, поръчката се доставя безплатно. Под дадената сума, куриерската услуга за доставка се поема от Клиента, като дължимата сума е посочена в сайта , в потвърждаващия имейл и на фактурата. Ако един Клиент в един и същи ден направи повече поръчки, цената за доставката се смята по отделно за всяка поръчка, като безплатна е само тази която е над сумата, определена в сайта. Ако Клиентът след втората поръчка сигнализира на Продавача и според същия това е възможно, тогава поръчките могат да се споят в една и да се доставят заедно. Това не важи за поръчки, които вече са на път. Продавачът запазва правото си да променя цените на доставката, като промяната влиза в сила от момента на въвеждане на промяната в сайта. Измененията в цената не засягат цената на вече поръчани продукти.

 

6.2. Продавачът дава възможност на Клиента, да избере дата за получаване на доставката.Продавачът няма възможност да реализира доставка в определен час. Сроковете за доставка, дадени на уеб страницата в менюто под Услуги и линка Доставка до дома са само ориентировачни. Действителното време за доставка всеки път е посочено в потвърждението на поръчката.

 

6.3. Фактура. След заплащане на дължимата сума по поръчката Клиентът получава електронна фактура от Продавача на посочения от него имейл адрес. Клиентът ще бъде уведомен писмено когато е-фактурата бъде готова и може да бъде изтеглена чрез посочения линк. Кликвайки на линка, Клиентът ще бъде отведен в менюто на „моите фактури“, от където ще може да изтегли или разпечата своята фактура. Тук клиентът ще намери своята актуална фактура и всички предишни.

6.4. За начините на плащане можете да прочетете повече  на  уеб странцита.

 

 

7. ПРАВО НА ОТКАЗ

Написаното в този раздел се отнася изключително и само за физически лица, които купуват, получават, поръчват, ползват стоки или до тях е адресирана търговска комуникация, свързана с продукт, промоция (наричани по-долу: Клиент).

Клиентът има законовото право да се откаже от сключения договор без да дава обяснение и без причина в рамките на 14 дни, смятани от получаването на стоката (от клиента или негов упълномощен). Клиентът упражнява правото си на отказ и от деня на сключването на договора до датата на получаване на продукта.

 

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • Не се приема отказ от запечатани носители на данни, запечатани звукозаписи, видеозаписи или компютърни софтуери, които са разпечатани след доставката;
 • Не се приема отказ от специфични, персонализирани продукти, които са изготвени по поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на клиента;
 • Не се приема отказ от продукти, които след доставката им са били разпечатани и не могат да бъдат върнати по здравни / хигиенни причини;
 • Не се приема отказ от стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • Не се приема отказ от стоки, които след доставка и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • Специални правила важат за отказ от предоставeно цифрово съдържание;
 • Не се приема отказ от стоки и в останалите случаи определени от закона.

 

7.1. УПРАЖНЯВАНЕ  НА ПРАВО ЗА ОТКАЗ 

7.1.1. Ако Клиентът желае да упражни правото си на отказ, трябва да изпрати в писмен вид (по електронна поща) ясно изявление с намерението си за оттегляне от договора до Продавача на посочените адреси, дадени в точка 1. на Общите условия. Клиентът може да упражни правото си на отказ в случай, че попълни и изпрати формулярът за отказ от покупката до Продавача преди изтичането на горе посочените срокове. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта.

7.1.2. Доказването на факта, че Клиентът има право на отказ и е постъпил според разпоредбите посочени в точка 7. от Общите условия е задължение на Клиента.

7.1.3. И в двата случая Продавачът изпраща незабавно известие по електронната поща, потвърждаващо получения отказ от страна на Клиента.

7.1.4. В случай на отказ в писмен вид, той се счита за потвърден навреме, ако заявлението/формуляра се изпрати в срок от 14 дни (дори изявлението да е изпратено на 14 –я ден).

7.1.5. За изчисляването на 14 дневния срок при изпращане на изявлението за отказ от договора по пощенски път се взима предвид датата на подаване, при изпращане по имейл също така се смята времето на изпращането. Ако решите да изпратите своя отказ по пощенски път, пратете го препоръчано, за да може да се докаже ясно датата на подаване.

7.1.6. В случай на отказ, Клиентът е длъжен без неоправдано закъснение да изпрати обратно продукта на Extreme Digital -пункт за доставка и сервиз: 1044 Budapest, Ezred u. 1-3. С2, в срок от 14 дни от изявлението за отказ. 

7.1.7. Крайния срок се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно продукта (предаде на поръчания от Клиента куриер или подаде по пощата), преди изтичането на 14 дневния срок.

7.1.8. Разходите за връщане на поръчката (20лв.) се поемат от Клиента. При молба от страна на Клиента (до Отдел облужващ клиенти) Продавачът организира  обратен превоз на продуктите, от които се е отказал Клиента.

7.1.9. Продавачът не приема обратно изпратен колет с наложен платеж. Клиентът, който се е отказал от поръчката си, освен разходите по връщането на продуктите няма други разходи.

7.1.10. Ако Клиентът се откаже от договора, Продавачът е длъжен незабавно, но не по-късно от 14 дневен срок, смятан от заявения отказ и получаването на обратната пратка,  да преведе обратно сумата, платена по поръчката. Продавачът има право да задържи платената сума по поръчката до получаването на продукта обратно, или до изрично доказване от страна на Клиента, че е изпратил продукта обратно. От двете дати Продавачът ще вземе предвид по-ранната дата.

7.1.11. Продавачът възтановява сумата по банков път, освен ако Клиентът изрично не е дал съгласието си да се приложи друг начин на плащане. Смяната на платежния метод не означава допълнителни разходи за Клиента.

7.1.12. Клиентът само тогава носи отговорност за понижената стойност на продукта, ако продуктът е използван по-дълго време от необходимото за установяване на естеството и характеристиките на продукта.

7.1.13. Ако Клиентът се откаже от продукта след като по силата на сключения договор Доставчикът вече е в процес на доставяне, Клиентът е длъжен да възстанови разумен дял от евентуално причинените разходи на Доставчика.

7.1.14. Продавачът може да изиска обещетение в разумен размер за амортизация и обезценяване на продукта, причинени от по-дълго ползване от необходимото за установяване на характера, свойствата и действието на продукта когато Клиентът е започнал да упражнява правото си за отказ от продукта, непосредствено преди изтичането на крайния срок, даден за това.

7.1.15. При връщане на продукт предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.При връщане с куриерска фирма е задължително пратката да бъде адресирана за да бъде приета рекламацията.

7.1.16. Право на връщане имат само физически лица, в срок до 14 дни от осъществяване на сделката, закупили продукти от интернет страницата на Edigital.bg . За да се възползвате от тази възможност трябва да попълните формуляр за връщане на продукт, или да напишете имейл на  [email protected] Формуляри попълнени и изпратени след 14 дни от датата на доставката на съответния продукт, няма да се вземат предвид.

8. ГАРАНЦИЯ

8.1. Задължителна (законова) гаранция

8.1.1. Продавачът е задължен да осигури гаранция за продуктите, които предлага съгласно Гражданския процесуален кодекс и наредба 151/2003 на правителството на Унгария.Това означава, че в определения гаранционнен период Продавачът се освобождава от отговорност само ако докаже, че неизпълнението се дължи на повреда, причинена от неправилна употреба на продукта и ползването му не по предназначение.

8.1.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на продажба. Съгласно унгарската правителствената наредба 151/2003. (IX.22.), Продавачът е задължен да осигури 2 годишен гаранционен срок за стоките, спадащи в категорията трайни потребителски стоки (изброени в приложението на наредбата). 

Гаранцията не обхваща щети, причинени на продукта в резултат на:

 • Неправилна експлоатация (освен ако неправилното експлоатиране е резултат от грешно описание в наръчника към продукта).
 • Неправилната употреба, неспазване на инструкциите в наръчника, неправилно съхранение, злоупотреба.
 • Неправилно съхранение, злоупотреба
 • Природни бедствия.
 • Механични/физически повреди
 • В случай на повреда, за която има гаранция, Клиентът има право:
 • По негов избор да изиска поправка- на първо място- или замяна, с изключение на случаите, когато изпълнението на избраната от него услуга е невъзможно, или когато би изисквалa несъразмерно по-големи разходи от страна на Продавача, в сравнение с другата услуга. При това се вземат предвид стойността на продукта, степента на нарушение на договора, и причиненото на Продавача, или съответно на сервиза, неудобство при изпълнение на гаранционното задължение.
 • В случай, че несъответствието не бъде отстранено, защото Продавачът не се наема да поправи или смени продукта в рамките на дадения по закон срок, потребителят по избор може да изиска подходяща отстъпка от цената, да поеме сам поправката за сметка на Продавача, или да развали договора. Потребителят няма право да развали договора при наличие на незначително несъответствие.

Ако Клиентът упражни правото си да замени повредения продукт в рамките на три дни от закупуването  му в случай,че дефектът възпрепятства употребата му по предназначение, Продавачът е длъжен да замени продукта. Продавачът – съответно Сервизът – са длъжни да извършат поправката или замяната като се съобразяват с характеристиките и предназначението на продукта, в рамките на съответния срок, и без да причиняват значително неудобство на потребителя.

Продавачът трябва да положи усилия да осигури поправка или подмяна в рамките на 30 (тридесет) дни.

По време на ремонта в продукта може да се вградят само нови части. При замяна или поправка на продукта, или част от него, гаранционният срок започва да тече от начало за новия продукт или отделната сменена част.

8.1.3. Разходите, свързани с изпълнението на гаранционните задълженията са за сметка на Продавача.

8.1.4. Разходите за транспорт до централния ни склад в Унгария са за сметка на клиента (20лв.)!  За  транспорт от склада до сервиза на територията на Унгария се поемат от Продавача.

8.1.5. Клиентът обаче няма право за една и съща повреда в продукта да иска паралелно изпълнение на гаранцията по закон и търговската гаранция или гаранция по закон и гаранция на производителя. Независимо от тези ограничения, Клиентът може да ползва правата си за гаранция, определени в точки 9.1 и 9.2.

8.1.6. Гаранцията осигурена от закона, не засяга осъществяването на гаранцията, предоставена от търговеца и гаранция осигурена от производителя, както и исковете за обезщетения.

8.1.7. При възникнал правен спор, който не може да бъде решен, Клиентът има право да поиска формиране на Арбитражен съвет на основание, посочено в точка 12.2.

8.2. Доброволна, ограничена гаранция на Продавача

8.2.1. Продавачът поема доброволна гаранция за своите продукти които предлага, срока на която е посочена в сайта или в документацията на продукта. Доброволната гаранция може да бъде по-дълга от тази, изискана от закона. Продавачът е длъжен да дефинира срока на доброволната гаранция в гаранционната карта, която Клиентът получава заедно с поръчания продукт.

 

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Поставената информация на Сайта има само информационно предназначение, за точността и пълнотата на съдържанието Продавача не поема отговорност.

9.2. Клиентът ползва сайта изключително на своя собствена отговорност, като приеме, че Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени вреди или други неблагоприятни последици (материални и нематериални щети, щети, причинени от груба небрежност, щети, нанесени чрез престъпление или вреди и щети, засягащи здравето, живота и физическата неприкосновеност) които са извън контрола на Продавача.

9.3. Продавачът отхвърля всякаква отговорност за поведението на потребителите(Клиенти) на Сайта. Клиентите изключително и изцяло са отговорни за собственото си поведение. Продавачът в такива случаи напълно съдейства на съответните органи, във връзка с разкриване на нарушенията.

9.4. Уебстраницата може да съдържа контакти (линкове), които водят до сайтове на други доставчици. За тяхната дейност и политика на поверителност не носим отговорност.

9.5. Продавачът има право, но не е длъжен да проверява съдържанията, публикувани от Клиентите в сайта, както има право, но не е длъжен да търси признаци на незаконна активност в тези съдържания.

9.6. Поради глобалния характер на интернет, Клиентът се съгласява, че при използването на Сайта ще спазва съответните действащи разпоредби на националното законодателство. За всяка дейност, свързана със използването на Сайта, която не е разрешена от законодателството на държавата на клиента, отговорността се поема от Клиента.

9.7. Клиентът е длъжен да съобщи на Продавача за открито нередно съдържание в Сайта. Продавачът има право да отстрани въпросното съдържание ако прецени така.

 

10. АВТОРСКИ ПРАВА

10.1. Сайтът притежава пълни авторски права върху цялото съдържание на Сайта. Това означава, че всички авторски материали и др. интелектуални творби, включително всякакви графични изображения или надписи, динамични символи, текстове и/или мултимедийно съдържание, оформление, дизайн на Сайта, както и използваните софтуерни и други решения и идеи са изключителна собственост на Extreme Digital.

10.2. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични, нетърговски цели или ако е получил предварително писмено съгласие на Extreme Digital за това. Клиентът има право да съхранява Съдържнието в база данни, да го предоставя на трети лица, да го разпространява или публикува, да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само ако е получил писмено разрешение от Extreme Digital.

10.3. Простото използване на Сайта или регистрация на Клиента в Сайта не се счита за съгласие от страна на Extreme Digital да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди. Нищо, освен начините, посочени в Общите условия няма да се счита като разрешение от страна на Extreme Digital Клиентът да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само Съдържанието на търговските марки, логата, запазени марки, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното писмено разрешение на Extreme Digital.

 

11. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

11.1. Потребитрелски жалби
Потребитрелски жалби/рекламации, свързани с предлаганите продукти или услуги на Extreme Digital могат да се подават на E-mail: [email protected] Вашите обаждания се приемат на тел: 00-359-2-437-2466 от понеделник до петък от 10.00-18.30 часа.

Продавачът е длъжен в срок от 30 дни след получаване на писмената жалба да разгледа конкретния случай и да отговори по същество. 

11.2. Други възможности за решаване на правни спорове
Със жалба Клиентите могат да се обърнат към Комисията за защита на потребителите (КЗП), Европейски потребителски център-България (ЕПЦ-България) или директно към съответните европейски институции.

 

Комисия за защита на потребителите

Работно време: от 9.00-17.30ч.

С обедна почивка: от 12.00-13.00ч.

Телефон за потребителя: 0700 111 22

Е-маил: [email protected]

http://www.kzp.bg

Настоящият договор е предмет на унгарското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между Extreme Digital и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните унгарски съдилища в Будапеща.

 

12.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Онлайн Магазинът на Extreme Digital оперира с Linux / PHP-базирана информационна система с подходящо ниво на сигурност. Използването на сайта не носи рискове, въпреки това, препоръчваме ви да вземете следните предпазни мерки: Използвайте защитни програми, включително добра антивирусна програма, шпионски софтуер- SpyWare, актуализирайте сигурността на вашата операционна система. Онлайн пазаруването на сайта предполага, че Клиентът е наясно и приема възможните грешки и технически ограничения на интернет технологиите.

12.2. Продавачът може да обслужи своите клиенти само с количества, предполагащи лична употреба с нетърговска цел. Продавачът може да обслужи своите клиенти само с количества, предполагащи лична употреба с нетърговска цел. Въз основа на всичко това, Клиентът приема, че Продавачът има едностранно право да определи за всеки продукт количествата, предполагащи лична употреба с нетърговска цел. Ако Продавачът счита, че съдържанието на дадената поръчка надвишава количеството, използвано в едно домакинство, той има право да намали количеството на поръчката до приемливо ниво. Клиентът също признава че Продавачът има право да определи максималния брой продукти, които могат да бъдат поставени в кошницата. Ако Продавачът на услуги упражни това едностранно право да намали количеството на продукти в поръчката, Клиентът има право да се откаже от договора.

12.3. Продавачът по всяко време едностранно може да внася промени в Общите условия. Относно измененията, преди влизането им в сила, Клиентите се информират по имейл. След като измененията влезнат в сила, регистрираните потребители при влизането в сайта трябва отново да приемат изменените условия за да могат да използват сайта.

Будапеща, 16.03.2016 г.